After upload or embed your videos please share them to social media to support us

watermark logo

Live รายการ The Politics ข่าวบ้านการเมือง 15 กค 2564 คนไทยโชคร้าย?

0 Views
18 Jul 2021
velmawhite

รายการ The Politics ข่าวบ้านการเมือง 15 กค 2564 คนไทยโชคร้าย?

00:00 ไฮไลท์
05:34 ข่าวร้ายท่วม คนตายพุ่งทะลุ 3000 คนแล้ว เลื่อนแล้ว แอสตร้าฯ
25:55 ดราม่า #ริมน้ำ กระฉ่อนโซเชียล
34:25 คุยกับ นพ. เรวัต วิศรุตเวช ใครจะต้องรับผิดชอบ ความตายของประชาชน


#matichontv #thepolitics #ข่าวการเมืองมติชน

Show more

0 Comments Sort By

No comments found

Up next